Vad innebär hållbar utveckling inom turism: Rädda världen på vår bakgård

Under sportlovet åkte jag med min son till Ödevata Gårdshotell för att njuta av några vackra vinterdagar och för att umgås. Emellertid, är det inte helt 100 % sant. Jag hade också ett annat motiv. Som entreprenör och mamma vill jag gärna bidra till mina barns utveckling och förnya deras världsbild. Jag ville hitta ett sätt att engagera min son i frågan runt hållbarhet och specifikt, vad innebär hållbar utveckling inom turism.

Det är ett inte helt lätt ämne och som allt som är svårt, blir det lätt mest vackra ord och högtflygande planer. Jag tog honom till en resort där ägarna ”walk the talk”.

Kreativa samtal pågår

Ödevata är liten och personlig turistanläggning i södra Sverige. För mig och min son är det en väldigt speciell och vacker naturnära plats. Vi har varit där många gånger tillsammans. På sommarretreat, på fest eller annat firande och på fotbollsläger. Det är spännande att följa Malins och Magnus resa mot att bli ett hållbart turistmål.

Ödevata lockar till sig besökare som vill förbättra världen och sträva efter hållbarhet. Målet med sportlovdagarnas samtal var att hitta ett gemensamt genomförbart och konkret projekt, att börja testa idéer runt hållbar turism.

Att brinna för något och hur får man något gjort

Några av oss fokuserar mer på miljö än andra, men alla vill vi att det ska bli ett givande möte mellan besökaren och ”värdsamhället”. Vi har fokus på det genuina och mötet, mellan lokalbor och besökaren. Vi vill utveckla helhetskoncept, om inte paket så åtminstone ett smörgåsbord av kvalitet-upplevelser.

Som relativt små företag, med olika typer av verksamheter, drivs vi av olika frågor. Genom vårt gemensamma arbete inom ramen för GoNatureTrip och GoNatureMarket vill vi skapa mening i en turistindustri som pratar om vackra värden, men ofta inte riktigt når hela vägen fram. Men man måste nämna massturism när man svarar på vad innebär hållbar utveckling inom turism. Massturism har förstört mycket i sin väg.

Massturism och dess påverkan- ett hett samtalsämne

Jag är inte emot massturismen som sådan, men jag har svårt att tro att massturismen kan vara hållbar.” sade Malin. “Vi måste sprida turisterna till andra platser (i Sverige), så att ingen plats blir för trångt och svår att kontrollera”, menade Iwona.

Detta är ett stort problem för turism över hela världen. Vissa destinationer är för kända medan andra vackra platser har svårt att hävda sig. Till exempel skulle majoriteten av de människor som kommer till Sverige troligen besöka Stockholm, Bohuslän Lappland, Dalarna och kanske Göteborg. Dessa platser är de enda de känner till eftersom de marknadsförs mycket.

Vi pratade om hur under Hemstra-året 2021 vissa naturreservat och natursköna platser runt om i Sverige helt plötsligt fick lite för många besökare. Eller hur små mysiga orter på Österlen, på Öland eller öar och fiskeläger i Bohuslän helt plötsligt, och på väldigt kort tid, får svårt att ta emot och hantera de antal besökare som anländer. Det sätter press på de små samhällena, dess struktur och befolkning. Därför behövs vi hållbar utveckling inom turism.

Strävan efter hållbarhet: Att hitta ekonomi i hållbarhet 

Att vara hållbar kostar. Hållbara metoder är ännu lönsamma. Den nuvarande efterfrågan och betalningsviljan är ofta för låg. Att bli hållbar händer inte över natten. Det kräver energi, finansiella resurser och ett riktat stöd från samhället och lokalsamhället.

Småföretag har helt enkelt inte resurserna till hands för att göra det. Det är därför vi skapade GoNatureTrip -och GoNatureMarket-nätverket. Vi hjälper varandra och sammanför våra resurser för att starta projekt och hålla fart.

Det är spännande att följa hur vi år för år fördjupar samarbetet och hur Ödevata sakta men säkert blir ett nav för en massa spännande initiativ. På GoNatureMarket kommer ni snart se nya produkter inom hållbar matproduktion och måltider, outdoor och lärande, resultat av samarbete mellan Hemma på Hult, Ödevata och CrossBaltica.

Från något stort till något konkret

Jag hade under några månader innan vi åkte, pratat med Malin, ägaren till Ödevata Gårdshotell om att samarbete runt ett hållbarhetsprojekt. I vårt gemensamma nätverk GoNatureMarket utgår vi alltid från våra egna förutsättningar när vi sätter våra SMARTA mål. Att få något gjort är bättre än att sträva efter de stora visionerna har vi lärt oss.

Jag har mycket att lära av Malin om hur man införlivar filosofin om hållbarhet och återanvändning av allt i en affärsverksamhet. Själv har jag svårt att ”go all in”, men jag vill verkligen bidra.

Vi var alla överens om att turismen lägger mycket på miljön. Från CO2-utsläpp orsakade av transport- och värmesystem, till slöseri med mat från turister. För att ta itu med dessa frågor måste vi låta alla, särskilt våra barn, veta om hållbarhet och hållbara resor.

Magnus vill gärna producera mer biokol och arbeta med skolor eller andra utbildningsplatser.” Barnen kunde odla sina egna grönsaker och lära sig om detta sätt att odla för att utveckla hållbar matproduktion för hållbar turism och livsstil.” Malin planerar också att skapa sin första permaträdgård.

Digitalisering av turism: Vad kan vi göra i vår bakgård

Magnus visade oss hur han har byggt en Kontiki. Det är en relativt liten konformad metallbrännare för biokol, perfekt för trädgårdsprojekt. Den är bärbar och det krävs bara kvistar och grenar för att producera biokol. På Ödevata är det ett bra pedagogiskt demonstrations verktyg vid olika evenemang och kurser inom biokol-produktion.

Magnus har till och med byggt och utvecklat olika grill och utomhusmatlagnings kök för att visa på olika hur biokol kan produceras samtidigt som man firar eller har trevligt tillsammans.

Omedelbart började jag tänka på idéer. I Sverige tycker vi om att elda, samlas runt  en brasa eller grill. Hur kan vi främja hållbarhet, bevara traditioner och skapa gemenskap? Jag ser framför mig hur efter en trevlig grillafton inte “städar undan det smutsiga kolet “utan faktiskt “skördar” ett värdefullt kol som vi använder som näring i köksträdgården.

Alla kan göra något för miljön i sin bakgård. Vi började prata om Valborg och hur vi kan spinna på traditioner och förnyar/ pånyttfött för nya tider, hemmavid. Det är få idag som orkar engagera sig i de stora traditionerna men vi är bra att fixa för de våra och våra närmaste.

Kan vi skapa en alternativ Valborg, i vår bakgård och samtidigt producera biokol till vårens och sommarens odlingar? Kan vi tillsammans skapa ett roligt firande samtidigt som vi lär oss av Malin och Magnus? Kanska kan jag sitta i min egen bakgård, uppkopplad mot Ödevata, och vi alla har vår egen brasa. En digital och samtidigt analog högtid.

På återseende Ödevata

Vi hade några fantastiska outdoor dagar på Ödevata kombinerat med intressanta möten och samtal. Jag älskar när jag kan kombinera samtal med goda partners, vänner och familj. Det värmde i hjärtat att se min son, som alltid ifrågasätter allt, få lite svar på frågan vade innebär hållbar utveckling inom turism. Allt tillsammans med mina kära partners från GoNatureMarket-nätverket, Iwona från Cross Baltica, Malin och Magnus från Ödevata.