Beställning / Betalning / Frakt Villkor

Cross Baltica Sweden AB är arrangör, tel. 0734292399, iwona@crossbaltica.com

Betala via Bankgiro 828-1461 eller följ länken som ni fick i eran e-post för kortbetalning.

Efter du har bokar får du en bekräftelse – följ informationen.

Villkor

Betald resa återbetalas ej. Vid ev. avbeställning gäller kundens hemförsäkring. Arrangören rekommenderar reseförsäkring med avbeställningsskydd. Vid inställd resa återbetalas det inbetalade beloppet.

Cross Baltica har resegaranti ställt hos Kammarkollegiet.

Friskrivning

Cross Baltica Sweden AB ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller resenär och som beror på förhållande utanför Arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar Arrangören för eventuella skador som beror på underleverantörs bristande utförande av resetjänst, t.ex. skador p.g.a. inställd eller försenad färja.

Force majeure

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndig­hets­åtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, väder, naturkatastrof eller annan liknande om­ständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll.