CrossBaltica erbjuder olika tjänster till företag och organisationer som bidrar till deras utveckling och hållbarhetsarbete. Resor, workshops och studiebesök är viktiga redskap i förändringsarbetet och affärsutvecklingen.

Vi jobbar i hela Sverige och över gränser i Östersjöområdet. Hållbarhet är en ledstjärna. Genom kunskapsfrämjande och ansvarsfullt resande bidrar vi tillsammans till lokala samhällen och världen i stort. 

Det är viktigt för oss att våra kunder delar våra värderingar och agerar ansvarsfullt på destinationen, med respekt för lokala samhällen. Vi arbetar uteslutande med lokala guider, lokalt ägda boenden och restauranger – många gårdshotell – för att skapa tillväxt lokalt. 

Läs mer på: https://crossbaltica.se/om